PAUD Jadwal Belajar

Senin – Kamis ( 07.30 – 13.30 WIB)

07.30 – 08.00                Jurnal Pagi, Literasi, dan Main Bebas di dalam

08.00 – 08.30                Sholat Dhuha / Brain Gym (Senam Otak),

08.30 – 09.00                Doa  & Ikrar Pagi, Muroja’ah & Al Muyassar

09.00 – 09.30                Circle Time (Materi Pagi)

09.30 – 10.00                Snack Pagi

10.00 – 10.30                Bermain Bebas di halaman

10.30 – 12.00                Bermain Sentra

12.00 – 12.30                Sholat Dzuhur berjamaah

12.30 – 13.00                Makan Siang

13.00 – 13.30                Jurnal siang dan berdoa pulang

Jumat ( 07.30 – 11.00)

07.30 – 08.00                Jurnal Pagi, Literasi & Main Bebas di dalam

08.00 – 08.30                Doa & Ikrar Pagi , Muroja’ah.

08.30 – 09.30                Ekskul/ Spiritual Day

09.30 – 10.00                Snack Pagi

10.00 – 10.30                Main Bebas di Halaman

10.30 – 10. 45               Baca buku Cerita

10.45 – 11.00                Recalling & doa Pulang